Bredbåndutbyggingen må på dagsorden nå!

Rakkestad Venstre mener ordføreren straks må videreføre arbeidet med å etablere et bredbåndsnett i Rakkestad basert på fiberteknologi. Spesielt for å se på mulighetene for en god og fremtidsrettet tilkobling til Internet for næringslivet i Rakkestad inkludert landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tidligere ordfører John Thune startet et arbeid for et nytt bredbåndsnett basert på fiberteknologi til hele Rakkestad. Det er satt av penger i budsjettet til å etablere selskapet Rakkestad Bredbånd AS sammen med Hafslund Telekom AS. Dessverre har dette arbeidet stoppet opp, og Venstre mener at ordføreren straks må sette fart på prosjektet.

Rakkestad er en kommune med mange næringsdrivende, både store og små. Det er en rivende utvikling i næringslivet i dagens samfunn. Et viktig element for å følge denne utviklingen er god og raskt tilgang på informasjon, med andre ord en god tilgang til Internet. I dag har de fleste en relativt god tilgang til Internett via ADSL. ADSL er en teknologi som benytter telefonnettet for å koble brukeren til Internet, men dette er en teknologi med begrensninger både når det gjelder hastighet og overføringslengde. Vi har tidligere lest om innbyggere som ikke får tilfredsstillende internettilgang fordi de har for lang linje til telefonsentralen.

Nettverk

Foto: freefoto.com

Morgendagen medfører nye anvendelse av Internet, som igjen setter større krav til hastighet. Internettilkobling via fiber gir muligheten for en langt høyere hastighet slik at Rakkestads bedrifter kan følge med utviklingen. Hvis vi kommer i gang allerede nå vil bedriftene til og med ha muligheten til å ligge i forkant av utviklingen med de fordeler dette medfører. I tillegg vil en utbygging av et fibernett gi en rask internettilkobling til alle. I følge informasjon Venstre har mottatt skal Rakkestad Bredbånd AS benytte infrastrukturen til Rakkestad Energi, det vil si at de kan henge opp fiber i eksisterende strømlinjer. Dette gir en rimelig og effektiv utbygging til glede for alle i Rakkestad kommune.

Det er Senterpartiet som har ordføreren, og det overrasker Venstre at han ikke har større fokus på denne muligheten. Som kjent har mange av Senterpartiets medlemmer og velgere tilknytning til landbruket. Fremover vil optimal internettilgang være av stor betydning for utvikling av landbruket. Både med tanke på selve driften av gården og for å muliggjøre alternativ næring. Da er det viktig at vi griper muligheten, og ikke går baklengs inn i fremtiden! Vi må heller ikke glemme at en utbygging av et fibernett vil være en fordel for private husholdninger. Effektiv tilgang til Internet, bredbåndstelefoni og TV er tjenester vi ser muligheten for i dag. Hva morgendagen vil bringe tør jeg ikke spå. Dette vil gi en merverdi til eiendommene i Rakkestad som vi ikke må glemme.

Det er viktig å få dette på dagsorden for politisk behandling med alle fakta på bordet. Det er en forutsetning for et kommunalt engasjement i denne utbyggingen at tilbudet skal bli tilgjenglig for absolutt alle i kommunen innen en fornuftig kostnadsramme og tidshorisont. Dette må avtalefestes hvis kommunen skal gå sammen med Hafslund om denne utbyggingen.

Jan Tore Gjøby
Leder Rakkestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**