Folkeliv og livskraft ved Grorud stasjon

Grorud Venstre ønsker et levende bomiljø i området rundt Grorud stasjon.
En utvikling med forskjellige typer boliger for mennesker i alle aldre og livsfaser er det som vil skape et mykt, levende og stabilt nærmiljø i området nederst på Grorud. Etter hvert kan vi også få på plass kulturarenaer, som kan gi rom for nye uttrykk og nye stemmer i Groruddalen, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Akers Avis 15. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Skjebstad, Akers Avis

Boliger ved stasjonen er også det som er fremtidsrettet, for i et miljøperspektiv er det langs kollektivlinjene boligbyggingen må skje.
I dag er imidlertid kollektivtilbudet ikke spesielt godt i dette området. Regjeringen må rett og slett spa opp mer penger til jernbanen, slik at vi kan utnytte jernbanesporet og stasjonen og få kvartersruter på toget gjennom dalen til Oslo sentrum.

Flere politikere har vært ute og ropt om å få politihøgskolen til Grorud stasjon. Det kan godt hende at justisministeren kan vurdere tomter for politihøgskolen i Groruddalen, men vi i Grorud Venstre prioriterer ikke en kamp om noen høgskole i vår byutviklingspolitikk for Grorud. Vi mener også at området rundt Grorud stasjon aller helst bør benyttes til å skape et nytt boområde, og vi er blant de som bor her.
Derfor blir det spesielt når varaordfører Aud Kvalbein fra rådhuset og Akthar Chaudry fra Stortinget kommer opp i dalen og mener mye om et område i vår bydel. Jeg har lyst til å minne dem om at det er en del som bør komme fra grasrota, spesielt her i Groruddalen og spesielt akkurat nå. Det er viktig å lytte til folk i nærmiljøet, for du verden så mange politikere som mener noe for oss! Grorudalssatsningen er et godt eksempel på akkurat det. Er vi en liten bygd som trenger distriktsstøtte, eller har vi tatt steget inn i storbyen Oslo?

Varaordfører Kvalbein peker på eksempelet Nydalen, og vil, på vegne av oss, ha en slik utvikling rundt Grorud stasjon. I Nydalen kom fabrikkene aller først, fra midten av 1800-tallet, så i vår tid de "hjernebaserte" IT-bedriftene, og så kom høgskolen BI i 2005. BI var slett ingen pådriver for utviklingen som har skjedd i Nydalen. BI var ett av flere resultater. Politikerne har kun vært satt sitt merke på Nydalen med ordinære reguleringer.

Jeg mener at det er helt nødvendig at vi som bor i Groruddalen har en åpen, bred og grundig debatt om byutviklingen her, inkludert om området rundt Grorud stasjon. Det er aldri gitt hva som er løsningen, selv om vi får én mulighet servert med løfter om snorklipping og masse penger. Derfor burde trolig også denne avisens redaksjon ha ventet med sitt jublende lederstandpunkt for en politihøgskole og et nytt Nydalen i dalbunnen. Men det er lov å ta feil, og det er lov å snu i tide, skriver Linn Beate Kaald Thoresen, leder i Grorud Venstre i Akers Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**