Bedre toaletter på skolene

Venstre ved Hilde Arneberg ber rådmannen se nærmere på standarden til toalettene ved skolene i Bærum. Mange barn kvier seg for å gå på toalettene på skolen, noe som både er ubehagelig og kan gi medisinske komplikasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

WC

Foto: REPUGnant1 (sxc.hu)

Skoletoalettenes tilstand hva gjelder renhold, elevenes opplevelse av trygghet, spesielt med hensyn til dørlåser, og mulighet for privatliv er en utfordring. Elever og foreldre i kommunen forteller om lite tiltalende toaletter med sjenerende lukt og, for barna; vanskelige/"skumle" låser på dørene, likeledes at elever er fotografert med mobilkamera i toalettsituasjon og at bilder kan brukes i mobbesammenheng.

Medisinsk sett er det velkjent at det å utsette toalettbesøk gjennom hele skoledagen over tid kan medføre problemer. Konsekvenser kan være vannlatings- og tarmtømmingsproblemer i form av urininkontinens, urinveisinfeksjoner, redusert blæretømmingsevne og forstoppelse. Barn som allerede har disse problemene kan oppleve forverrede symptomer.

Fagmiljøet har i mange år vært opptatt av at barn må ha gode muligheter for regelmessige toalettbesøk gjennom skoledagen.

Det er vesentlig at toalettene er trygge og tiltalende fra et barns synsvinkel. Det er derfor viktig å ta med elevenes oppfatninger.

Vi foreslår at Rådmannen iverksetter tiltak for å sikre rene og trygge skoletoaletter for elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**