Lokaldemokratiet i fare?

“Vi som denne perioden sitter i mindretall er opptatt av å ivareta de demokratiske grunnprinsipper gjennom åpenhet og dialog,” skriver leder i Halden Venstre Geir Helge Sandsmark i et leserinnlegg sammen med H, MDG, Sp og FrP. Les innlegget og ordførerens svar i intervju her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Geir Helge Sandsmark

Foto: Arkiv

Opposisjonspartiene i Halden ønsker med dette å støtte redaktøren og sette fokus på det problemet han tok opp i to lederartikler i HA lørdag 16.2.2008. Etter demonstrasjon mot for små bevilgninger til kulturarrangementer har ordføreren forsikret enkeltpersoner at mer penger er tilgjengelige. Han kritiserer også HA for ikke å kontakte ham før gjengivelse av vedtaket i hovedutvalg for kultur og idrett. Hva han har lovt i lukkede samtaler er fortsatt en gåte for de fleste av oss.

Den andre lederartikkelen refererer til at ordføreren svarer pr. post på sykehusaksjonens åpne brev. Da han ikke selv tok initiativ til offentliggjøring av svaret, har HA prisverdig nok trykket svaret i Fritt Ord etter å ha fått tilgang til dette fra sykehusaksjonen. Det er skremmende når politikere forsøker å hindre at vedtak i folkevalgte organer blir gjengitt i avisen og andre folkevalgtes uttalelser blir tiet ihjel.

Hvor er respekten for andre politiske meninger? Hvilket mandat er gitt til å utsette lokaldemokratiet for kvelningsforsøk og begrense ytringsfriheten? Er det slik at visse politikere er engstelige for å stå frem med det reelle grunnlag som vedtakene er fattet på?

Vi som denne perioden sitter i mindretall er opptatt av å ivareta de demokratiske grunnprinsipper gjennom åpenhet og dialog. Det betyr at innbyggerne i Halden, inkludert de folkevalgte, skal og må ha tilgang til all informasjon om de saker som skal behandles og samtidig få nok tid til forsvarlig behandling av sakene.

Det kan ikke være slik at informasjon skal tilbakeholdes fra noen fordi de har en annen politisk plattform. Forsøk på å styre medias omtale av vedtak hører hjemme i et totalitært samfunn og viser manglende innsikt i de grunnverdier som en demokratisk styreform bygger på. Åpenhet i politikk og forvaltning er en forutsetning for et levende lokaldemokrati. Det er også et tiltak som forebygger korrupsjon og uheldig konsentrasjon av makt i lukkede rom.

I et godt lokaldemokrati respekteres saklig uenighet, derfor støtter vi redaktørens lederartikkel lørdag 16.2.2008

Kari Buer, leder Halden Senterparti

Geir Helge Sandsmark, leder Halden Venstre

Wenche Anker-Rasch, Halden Høyre

Vibeke Julsrud, leder Halden Miljøpartiet De Grønne

Lars Petter Lie, formann Halden Fremskrittsparti

Her finner du innlegget hos Halden Dagblad

Her er intervjuet der ordføreren svarer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**