Omfang av skoleelevers arbeid

Interpellasjon og spørsmål til Fylkestinget 25.-27. feb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Spørsmål fra Franziska Wika, Nordland Venstre

Nordland Fylkeskommunes holdning til omfang av skoleelevers arbeid utenom skoletid

Norges skoleungdom arbeider som aldri før. Det kan være mange momenter som spiller inn når elever i videregående skole søker etter arbeid. Foreldrenes økonomi, drømrealisering og sosiale krav er noen. Et arbeidsmarket som skriker etter arbeidskraft gjør det mulig for skoleungdom å

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

bruke sin rekreasjonstid til arbeid. Arbeidsmiljøloven § 11 «Arbeid av barn og ungdom» regulerer arbeidstid for ungdom under 18 år. Den er imidlertid ufullstendig fordi den ikke sier noe om ungdom i videregående opplæring som har fylt 18 år og er myndig. Det er derfor viktig at Fylkeskommunen som skoleeier har en uttalt holdning slik at rektorene og lærere kan gi elevene informasjon som er felles for alle videregående skoler i Nordland Fylke.

Spørsmål:
Hva er Nordland Fylkeskommunes holdning til omfanget av skoleelevers arbeidsaktivitet utenom skoletid og hvordan håndheves disse retningslinjene?

Franziska Wika
Nordland Venstre
Mosjøen, 17.02.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**