— Dårlig skoletilbud gir tapere

Venstres Knut O. Eldhuset (V) reagerer sterkt på skoletilbudet til asyl- og arbeidsinnvandrerbarna. Han frykter at barna blir samfunnstapere. Neste mandag vil Eldhuset ta saken opp i utvalg for kultur og oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Knut O. Eldhuset

Foto: Vidar Grundetjern

Knut O. Eldhuset har i flere år jobbet med asylsøkere på Dale asylmottak som advokat. Han reagerer sterkt på at asylbarn må stå i kø for å få skoleplass og at arbeidsinnvandrerbarn sitter i klasserommene på Sandnes-skolene uten å forstå hva som blir sagt.

— Disse barna blir samfunnstapere. Mange av dem har familier som i utgangspunktet er ressurssterke. Nøkkelen til god integrering er språk. Når språket ikke er på plass, slår dette uheldig ut, sier Eldhuset til Stavanger Aftenblad.

— Jeg har sett flere oppegående familier som ikke kommer i gang med livene sine. Vi lever i et kunnskapssamfunn, og disse barna sakker akterut. Det er ille nok å sitte og vente i et stort mottak, og så opplever de at heller ikke barna kommer i gang. For meg er det en veldig dårlig integreringspolitikk, sier han.

Les mer i Stavanger Aftenbald her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**