Trillemarka:Krever minst 100 millioner kroner av staten

Varaordfører i Sigdal Runolv Stegane (V) mener kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal må si nei til Regjeringas tilbud om 30 millioner kroner til næringsfond som kompensasjon for vern av Trillemarka.
– Dette er sølvpenger. Storsamfunnet må stille opp med langt mer midler, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter initiativ Runolv Stegane skal formannskapet i Sigdal allerede i neste uke behandle krav om å få et langt større næringsfond fra staten enn det Regjeringa har lagt opp til. Planen var å behandle sak først i slutten av april. Det ville bli lovlig seint i forhold til å få gjennomslag for et større fond ved Stortingets behandling av revidert budsjett til våren.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

-Det er viktig at kraftfulle innspill kommer til Regjeringa i tide, slik at den har mulighet til å få inn en større kompensasjon i forslaget til revidert budsjett. Derfor tok jeg i formannskapsmøte 7. februar opp at saksbehandlinga i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal måtte forseres. Det fikk jeg gjennomslag for og krav om mer penger skal behandles i formannskapet og kommunestyret i neste uke, sier Stegane.

-Regjeringa og statsråd Solheim gir oss “30 sølvpenger”. Det bør vi si nei til. I stedet bør vi heise kravet til minst 100 millioner kroner, sier Stegane som også oppildner fylkeskommunen til kamp for å sikre at Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner får en langt større kompensasjon.

Han vil som fylkesvaraordfører nå ta opp sak i fylkesutvalget, og han håper det er mulig å få flertall for at også fylkeskommunen skal sende et tilsvarende krav til Regjeringa. Kommunen er så langt tilbudt en kompensasjon på 30 millioner kroner til næringsfond.

– Et næringsfond på 30 millioner kroner betyr svært lite. Det vil gi en årlig avkastning på 1,2 millioner kroner som skal fordeles på tre kommuner. Det er skammelig dersom storsamfunnet ikke vil stille opp med en større erstatning. Næringsfondet må være så stort at det gir en årlig avkastning som over tid som gjør det mulig å utvikle nye næringer rundt verneområdet, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**