Gruppemøte med planarbeid som tema

Neste gruppemøte i Venstre er tirsdag 26.02.08 kl. 19.30 på Kammerset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er stor aktivitet rundt planarbeid i kommunen for tida, og både arealplanens kartdel og delplan for Alvdal Tettsted er under arbeid.
Store og viktige saker for bygda vår!

På Alvdal kommunes nettsider finner du "Prosjekter, planer og vedtekter" i menyen på venstre side. Let under "Kommuneplan", finn "Kommuneplan for Alvdal 2007-2020", her ligger både arealplanens tekstdel, temakart og som foreslår fritidsbebyggelse under "Prosjekter under arbeid". Lenke her: Alvdal kommune

Gruppemøtet den 26. februar har planarbeidet som tema. Møt opp og delta i debatten!!!!

Hilsen Helen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**