SOSIAL-LIBERALERE UT AV SKAPET

meningsinnlegg fra Håkon M.Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Einar Førde påstod at “vi er alle sosialdemokrater”. Selv i Ap’s storhetstid en gedigen overdrivelse. Mange har nok i sitt hjerte følt seg mer som sosial-liberalere, og ikke trivdes med sosialismens tendens til ensretting, sentralisering og maktkonsentrasjon.

Gallup, NRK Oktober

Men så lenge det sosial-liberale Venstre kjempet med sperregrensen, ble det ikke stemt etter hjertet i frykt for å “kaste bort” stemmen. Med Venstre stabilt over sperregrensen, er denne frykten borte, og partiet har menings-målinger på over 9%. Alle som føler seg som sosial-liberalere bør da også nå komme ut av skapet og gi Venstre sin stemme. Det vil gi oss et rausere samfunn med større individuell frihet kombinert med ansvar for svake grupper, natur og miljø!

Håkon M. Pettersen
Fauske

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**