Busstilbudet i fylket – Konsekvenser av nye avtaler

Interpellasjon til Fylkestinget 25.-27. feb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Busstilbudet i fylket – Konsekvenser av nye avtaler

Nye busser er tatt i bruk i kommunene Meløy og Gildeskål etter at fylkeskommunen har akseptert anbud for perioden januar 2008 til 2014. Det gis følgende tilbakemelding fra brukerne i distriktene på bussene:

buss

Foto: Ivar Ruud Eide

Bussene er små og trange. Det er ikke plass til bagasje, det er verken bagasjerom eller bagasjehyller. Barnevogner må demonteres helt for å få plass. Det er visstnok mulig å fjerne de bakerste setene for å gi bedre plass, men dette vil medføre for få seteplasser (bussene er små 16 og 20 seter) Stigtrinnet er så høyt (ca. 47 cm) at de minste barna og personer som er dårlige til beins har problemer med å komme seg inn. Dersom sjåføren skal hjelpe passasjerene, må han ut av bussen på førersiden (ut i veibanen enkelte plasser) oog rundt bussen for å hjelpe til. I disse dager har skolene planlagt aktiviteter der elevene skal ha med ski og snowboard på skolene. Elevene må få nå få fraktet utstyret med annet transportmiddel da bussen ikke har mulighet for å ta det med.

Et annet problem for befolkningen er at busstilbudet er gjort mindre tilgjengelig for publikum. Flere av bussrutene følger skoleruta og betjenes ellers på signal. Dette betyr at dersom man skal ta buss fra Våg søndag kveld, må man gi beskjed om det innen kontortidens slutt fredag
Etter å ha bestilt buss, så er det en drosje som kommer. For denne må det betales full drosjetakst som refunderes av fylket i ettertid. En slik praksis vil ramme dagpendlere som er avhengige av offentlig kommunikasjon og ønsker å bruke offentlig kommunikasjon. Det blir store utlegg for de som arbeider i skoleferiene og er avhengige av buss på signal hver dag.

Slik busstilbudet fremstår i dag vil konsekvensene både utforming av bussene og rutetilbud være at færre benytter seg av tilbudet og passasjertallet går ned. Tatt i betraktning at det er innkjøpt miljøvennlige busser og et ønske om kollektivtransport foran privatbilisme er det trist dersom Nordland fylke har inngått avtaler som får stikk motsatt virkning.

Bussene og rutetilbud er innkjøpt og utformet etter spesifikasjon fra fylket.
Hva baserer disse spesifikasjonene seg på?
Mener fylkesråden at tilbudet til skolebarn og befolkning er tilfredsstillende slik det fremstår i dag?

Det er blitt lovet en evaluering tidligere inngåtte anbud for buss. Er dette foretatt? Kan fylkestinget bli gjort kjent med eventuelle resultater fra en slik evaluering.?

May Valle
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**