Byutvikling

Senhøstes hadde venstre åpent møte med landskapsarkitekt Ingunn Hellerdal som presenterte stedsanalysen for Grimstad sentrum. Nå er det tid for diskusjon av sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Grimstad adressetidende og agderposten har vist hva som kan skje på Gundersholmen. Vi ønsker nå at flest mulig av grimstads befolkning skal melde sine tanker om utviklingen og derfor er det bare å sende din mening hit til oss.
Den beste måten å få noen til å høre på dine meninger, og i tillegg få utrettet noe, er å gi utrykk for meningene konstruktivt. Dette ønsker vi i denne store og omfattende saken, for vi i venstre kan umulig vite alt om alt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**