Årsmelding

Kort tilstandsrapport for Åmot Venstre året 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ÅRSMELDING FOR ÅMOT VENSTRE

Styret:
Leder og økonomiansvarlig: Øystein Håkonsløkken
Nestleder og sekretær: Hege Nilsen

Åmot Venstre ble startet den 26.mars 2007, og stilte liste til kommunevalget 2007. Vi lagde i denne forbindelse to brosjyrer, en på våren og en på høsten. Vi sto på stand hver lørdag i august og september under valgkampen. Vi har også skrevet en del debattinnlegg i Østlendingen, bl.a.om miljø hvor rovdyrpolitikk og biologisk mangfold har stått i fokus.

Åmot Venstre fikk valgt inn en representant i kommunestyret — Øystein Håkonsløkken – . Hege Nilsen ble 1.vara. Dette medførte også plass i kontrollutvalget v/Øystein Håkonsløkken, og i oppvekst og kultur v/Ellen Nergaard. Øystein Håkonsløkken sitter også som representant i SØIR. Året ble avsluttet med besøk av Odd Einar Dørum, hvor skole- og forsvars-/utenrikspolitikk var tema.

Åmot Venstre v/ Øystein Håkonsløkken og Hege Nilsen deltok på to fellessamlinger i regi av Hedemark Venstre, henholdsvis i Hafjell (inspirasjonshelg) og Rena (folkevalgtopplæring).

Åmot Venstre ble også oppfordret til å søke om at et av landstyremøtene skulle avholdes på Rena. Utfallet ble — etter invitasjon fra Åmot og Hedemark Venstre -, at et av sentralstyremøtene i 2008 legges til Rena.

Årsmøtet valgte nytt styret for 2008, som består av:
Leder: Hege Nilsen
Økonomiansvarlig: Ellen Nergaard
Nettverksansvarlig: Øystein Håkonsløkken

Hege Nilsen møter som utsending til fylkesårsmøte i Hedemark Venstre.
Øystein Håkonsløkken har permisjon fra kommunestyret f.o.m. januar 2008 t.o.m. mai 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**