Formannskapet: Alkoholpolitisk handlingsplan

Formannskapet skal onsdag 27. februar behandle alkoholpolitisk handlingsplan for 2008 – 2012. Denne saken ble utsatt på grunn av Terra-saken. Handlingsplanen er utarbeidet av et ad-hoc utvalg der blant annet Marit Wikstrøm fra Venstre var med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alkohol

Foto: TN

Etter at ad-hocutvalgets utkast til handlingsplan ble lagt fram har det vært forhandlinger mellom ulike politiske grupperinger. Høyre og Arbeiderpartiet har nå kommet til enighet om et forslag til alkoholpolitisk handlingsplan som delvis bygger på flertallets innstilling og delvis bygger på mindretallsforslag fra Høyre.

Venstre beklager at Arbeiderpartiet har forlatt flertallets innstilling om reduksjon av skjenketidene med en time alle dager hverdager, og en halv time fredager og lørdager. I ad-hocutvalgets innstilling var det enighet mellom Ap, KrF og Venstre om en slik innstrammng av skjenketidene. Flertallet ønsket også en reduksjon av skjenketiden for nattklubber på hverdager, slik at disse samsvarte med andre skjenkesteder. Fredag og lørdag var skjenketidene satt til klokken 2:00 for nattklubbene.

Venstre mener at reduserte skjenketider er det viktigste middelet i arbeidet med å redusere de negative virkningene av alkoholbruk. Etter Venstres oppfatning er det viktig at kommunens skjenkepolitikk balanserer de sosiale og næringspolitiske utfordringene slik at skadevirkningene av skjenkingen blir redusert.

Det kompromisset som Arbeiderpartiet og Høyre har kommet fram til vil i liten grad kunne gi den effekten vi ønsker. Det er et lite skritt i riktig retning, men Venstre står primært på det flertallet kom fram til i ad-hocutvagets innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**