Årsmøte i Stange mandag

Åpen invitasjon til Venstre-venner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Russ - 2008

Foto: H. Bast

Åpent årsmøte i Stange Venstre
25.02.07 kl.18.00, på Rådhuset
Du inviteres med dette til åpent årsmøte i Stange Venstre, på Rådhuset i Stange sentrum, kl 18 — 21. Ta gjerne med en venn. Venstre trenger både stemmer og venner.
Sakliste til årsmøtet i Stange Venstre:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av to til å underskrive protokoll
5. Årsberetning for Stange Venstre 2007
6. Regnskap 2007og Budsjett 2008
7. Valg av 4 delegater + Erik til Hedmark V fylkesårsmøte, Løten, 1.-2.mars 08
8. Forslag til Hedmark Venstres miljøpris 2007 — deles ut på fylkesårsmøtet
9. Valg av styre i Stange Venstre
10. Innkomne årsmøtesaker — må være inne 1 uke før årsmøtet.
11. Erik og Mirjam orienterer om arbeidet i kommunestyret.
Bevertning
Mirjam Engelsjord
Leder Stange Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**