Fra styremøte

i Hamar Venstre 14.februar 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vann

Foto: A.Hovstø

Økonomi – Gjeld fra valgkamp er nå dekket slik at året 2008 starter med 0 og i påvente av om lag 8000 kroner i støtte fra fylke og 1500 fra kontingentene.
Arbeidsplan – Det blir styremøte foran hvert kommunestyremøte. Hamar Venstre skal ha møte den 25/3, 15/4, 6/5 og 20/5.
Politiske saker – Unge Venstres lokale saker: FairTrade, kollektivtrafikk, benker i sentrum og kultur/aktivitetskalender for Hamar – også "Åpen hall" for ungdom etter mønster fra Ringsaker.
Venstres engasjement for at barnehage og skole må ses i en helhet og at Mjøsa må renses skikkelig.
Foreslår åpent medlemsmøte om jernbanesaken enten 15/4 eller 22/4.
Årsmøte i Hedmark Venstre Dit reiser hele styret, fordi vi fikk syv mandater medi forslag om Natur og Ungdom til miljøprisen som deles ut av Hedmark Venstre.
Konkrete forslag som bedre asfaltering av gang- og sykkelvei, utbedret kollektivtrafikk og "park and ride" ble foreslått.
Det bør opprettes et pendlertog mellom Elverum og Hamar, for at trafikken skal styres vekk fra den farlige og dårlige veien. )jf. forslag fra Løten Venstre i valgkampen). Det må i tilfellet være bussavganger til Leiret fra stasjonen i Elverum. Dette blir en sak for Hedmark Venstre.
Utfordrer Hedmark Venstre til å stille med lag i Holmenkollstafetten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**