Venstre sto på for kulturbevillinger

I skjenkeforhandlingene i dag ble det klart at flertallet avviser forslaget om kulturbevilgninger. Ideen var at kulturbevilling kunne gis som gulrot til utesteder som har kultur som hovedelement i sin virksomhet og la disse ha en noe lenger åpningstid. – En slik ordning ville tilgodesett de stedene i byen som har et engasjement utover det å bare selge øl, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen. Blant stedene kunne vært aktuelle for ordningen er Folken, Checkpoint Charlie, Cementen, Martinique, Tau Scene og Sting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Alkohol

Foto: TN

Etter møtet i skjenkeutvalget i dag synes det klart at det er flertall for å som hoveregel la byens uteliv skjenke til klokken 01.30. Det blir alternativt mulig å søke om nattklubbstatus, med senere åpningstid men mulighet til å skjenke til 03.00. Aldergrensen for nattklubbene settes til 21 år.

-Å tilgodese de aktørene som gjør noe ekstraordinært for byen vår gjennom sitt solide kulturengasjement, var viktig for Venstre, sier Thorbjørnsen. Da det viste seg at forslaget om kulturbevigninger ikke fikk støtte, forslo Venstre at utelivets kultursteder skulle ha anledning til å søke om utvidet åpningstid som ambulerende bevilling. Dette var det enighet om å få på plass og egen sak om dette vil bli lagt fram.

– Vi vil likevel bidra til et bredt forlik i skjenkepolitikken. Den forrige valgperioden viste at det knappe flertallet ikke var fornuftig, sier Thorbjørnsen.
I forrige valgperiode gikk SV i et partnerskap med Frp og Høyre og gjennomførte en ordning som har blitt kritisert fra ulikt hold. Orningen da innebar at kun stedene med et voksent publikum var avskåret fra å skjenke til 03.00. I stedet for å justere kursen på grunnlag av erfaringene gikk partiene som utgjorde flertallet i skyttergraven hver gang kritiske kommentarer ble reist.

Arbeiderpartiet i Stavanger valgte å ikke være tilstede på dagens møte. Dermed må skjenkeutvalget møtes påny 10. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**