Vern om grøntområdene

Terje Bjøro har skrevet innlegg i Dagsavisen om vern av grøntområder og naturbarnehave på Trollvasshytta. Les innlegget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Terje Bjøro

Foto: Reidar Lerdal

Høyres og friarealene

Venstre ser på nærområdene og de grønne lungene der folk bor som særdeles viktige for barn og unges oppvekst. Vi kommer ikke til å godta at friområder (enten de er regulert til formålet er eller er i slik bruk) blir sett på som reservearealer til gode formål som f.eks. barnehave. Vi kjemper hver gang sentrale politikere og byråkratiet vil spise av fellesskapets grøntarealer. I bydel Vestre Aker ser Høyre ut til å svikte totalt. Det er viktigere for dem å bygge barnehaver i det grønne og tette igjen enn å tenke langsiktig.

Venstre velger imidlertid å stå imot og si nei til bygging av barnehave f.eks. i Olaf Bulls vei/ N. C. Vogts vei, i Kirkeparken på Røa, utenfor Hovseterhjemmet etc etc. Derimot foreslo vi i siste møte i bydelsutvalget at Oslo kommune skulle kjøpe Trollvasshytta med henblikk på å realisere en « skogsbarnehave » / « naturbarnehave » i Rødkleivfaret 1. Vi synes eiendommen er meget godt egnet til et slikt formål og at barnehave her vil være meget gunstig med tanke på den betydelige boligutbyggingen som har funnet sted i Voksenåsen. Eiendommen er for øvrig beliggende meget nær Lillevann stasjon. Vi håper utgiftene ikke skal være til hinder for et slikt flott prosjekt. Det var imidlertid trist at Høyre ikke gikk for Venstres forslag og dermed ikke bidro til enstemmighet i bydelsutvalget i en så viktig lokal sak.

Terje Bjøro
Venstres gruppeleder Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem Oslo bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**