– Fortsatt lokalt selvstyre over skolen

Venstre ønsker fortsatt lokalt selvstyre over skolen. Det sier Stavanger Venstres Iselin Nybø til Stavanger Aftenblad. Hun mener at det er viktig å styrke den skolen vi har i dag, framfor stadige reformer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Iselin Nybø

Foto: Frode Kleppe

— Regjeringen vil ha alt, og det går ikke. Lengre skoledag, sier de. Men hvor skal lærerne komme fra? Vi må heller forbedre det tilbudet som finnes, sier Iselin Nybø til Stavanger Aftenblad.

Hun viser til at Venstre har lagt fram en firepunkts plan for å øke rekrutteringen til læreryrket. De fire hovedpunktene i planen er:

— Heve læreryrkets status
— Rekruttere bredt
— Heve kompetansen gjennom et kompetanseår
— Tiltak for å beholde seniorene i læreryrket

Gjennom å informere om vilkårene lærerne har, gi muligheter for personer med ulik fagkunnskap å bli lærere, gi dagens lærere bedre muligheter til å heve kompetansen, og legge bedre til rette for at eldre lærerne, ønsker Venstre å styrke dagens skole.

— Kommunene vet selv best hvor skoen trykker, sier Iselin Nybø. Hun går i mot finansminister Kristin Halvorsens forslag om en sterkere statlig styring av skolen.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**