Hvor er respekten for ulike valg?

Vi blir opprørt når Marianne Aasen Agdestein (Ap) kommer med utspill om obligatorisk barnehage for 5-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette er et meningsløst tiltak. I dag begynner barna på skolen når de fyller 6 år. Det vil si at mange femåringer allerede har begynt på skolen, og på den måten blir barndomstiden kortere og kortere.

For Venstre vitner dette om manglende respekt for at det leves ulike liv. Her står Venstre langt fra Arbeiderpartiet. Vi er opptatt av at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. For et sosialliberalt parti som Venstre er respekt for ulike valg viktig.
Dersom foreldre velger å være hjemme med barna sine fram til skolestart, skal de ikke møtes med obligatorisk tvang, men respekt for sitt valg.

For noen barn vil førskole i barnehage bidra til en bedre og tryggere skolestart. Andre trenger og ønsker mer tid med foreldrene før de begynner på skolen. Dette valget må foreldrene ta, ikke staten.

Dersom det er språktrening og forebygging for noen barn som er argumentasjonen, så må man målrette dette i et frivillig gratis tilbud i barnehage. Da kan vi fange opp barn som ikke har gode nok språkferdigheter eller som er i en risikosone før de begynner på skolen.

Utfordringer må møtes med treffsikre tiltak, ikke med obligatorisk tvang for en hel aldersgruppe.

Rakkestad Venstre
Britt M. Bye og Jan Tore Gjøby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**