Koalisjonen Ap, SV og Frp!

I Drangedalsposten reagerer 14/2 Alf Løyte med rette på koalisjonen Ap, SV og Frp som i budsjettdebatten fant sammen om å fjerne eiendomsskatten og i stedet øke vann- og kloakkavgiften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forslaget kom under budsjettbehandlingen i kommunestyret uten at de tre partiene hadde oversikt over konsekvensene. Dersom rådmannen hadde lagt fra et slikt forslag uten en skikkelig utredning hadde et samlet kommunestyre sendt det tilbake og krevd at konsekvensene kom på bordet før det kunne fattes vedtak, men det var tydeligvis ikke så viktig for Ap, SV og Frp denne gangen.

Lommebok, penger

Konsekvensene av vedtaket blir at ca kr. 430.000,- i mindre eiendomsskatt fra 7 store selskaper må belastes innbyggerne, pluss at kommunen må betale ca kr. 350.000,- ekstra i moms til staten av den økte vann- og kloakkavgiften. Dette må de som betaler vann- og kloakkavgift i Drangedal betale. (Det er moms på vann- og kloakkavgiften, men ikke på eiendomsskatt) Totalregningen blir altså ca 780.000,- i tillegg til 4,2 % økning som var rådmannens forslag.

Når Ap og SV, som vanligvis er for eiendomsskatt, nå hoppet på Frp´s fanesak så er det nærliggende å tolke dette som en takk for at de stemte for Ap-ordfører på deltid.

Denne hestehandelen blir dyr for bygdas innbyggere.


Ola Nesland

Leder i Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**