Rakkestad trenger flere industritomter

Rakkestad trenger flere sentrumsnære industritomter. Alban Gjegji i Rakkestad Venstre foreslår at området på nordsiden av Mjørudgata vurderes for dette formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alban Gjegji

Alban Gjegji
Foto: JTG

En viktig faktor for en god utvikling av næringslivet i kommunen er å ha attraktive industritomter tilgjengelig. Per dags dato har Rakkestad knapt tomter å tilby i tilknytning til sentrum. Alban Gjegji i Rakkestad Venstre vil ha en diskusjon rund dette og mener at nye tomter må på plass. Han foreslår at området på nordsiden av Mjørudgata vurderes til dette formålet, og ønsker også innspill fra andre.

Nye sentrumsnære industritomter vil være en belastning for de som bor inntil tomtene. For å redusere belastningen på naboene bør det anlegges grønne belter mellom industritomtene og eksisterende boliger.

I følge Rakkestad Bygdeblad støtter rådmann Alf Thode Skog Venstres utspill.

Industri

Foto: JTG

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**