Vil modernisere jernbanen

-Desto lenger vi utsetter saken, desto lenger tid vil det ta før Levanger får noe penger i forbindelse med Nasjonal transportplan, sier Karl Meinert Buchholdt, lokallagsleder for Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tog

Foto: Microsoft

I en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan slutter Venstre seg til hovedtrekkene og prioriteringene i forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019, men er uenig i at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen ikke blir prioritert. Dette i sammenheng med de miljø- og samfunnsmessige gevinster som oppnås ved en elektrifisering og nye muligheter for containerhavna ved Norske Skog Skogn som vil oppnås ved en elektrifisering av de omtalte banestrekninger.

Levanger Venstre ber om at neste tunnelprosjekt på Trønderbanen blir tunnel gjennom Forbordsfjellet på strekningen Stjørdal — Åsen. Videre ønskes gjenåpning av bemanningen ved Levanger stasjon.

I forhold til investeringer på stamveinettet bemerker Levanger Venstre at det i perioden 2004 -2007 ikke er bygd en eneste gang- og sykkelvei langs Riks- eller Europavei i kommunen. Videre ønsker Levanger Venstre belysning langs nye midtrekkverk på strekningen Ronglan-Hottran.

Les hele høringsuttalelsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**