Liberal café – Nytt tilbud til medlemmene

Liberal café arrangeres av Stavanger Venstre. Torsdag 6.mars kl 1900 innleder Per A. Thorbjørnsen til debatt om Venstres helse- og sosialpolitikk fra sitt ståsted som leder i kommunalstyret for levekår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Liberal café arrangeres av Stavanger Venstre og tar sikte på å skape en sosial og uformell møteplass for nye og gamle medlemmer. På møtene vil store og små, lokale og nasjonale temaer bli debattert. Liberal café arrangeres i utgangspunktet hver første torsdag i måneden, men kan bli flyttet på grunn av møtekollisjoner og lignende. Følg derfor med på Stavanger Venstres hjemmesider for oppdatert informasjon.

Stavanger Venstre inviterer gamle og nye medlemmer til Liberal café den 6.mars kl 1900.

Venstre har i løpet av de siste årene utviklet en gjennomarbeidet, offensiv og fremtidsrettet politikk på sentrale områder som næringsliv, miljø og skole. Er vi i ferd med å få det samme på helse- og sosialområdet? Hvilke utfordringer står Stavanger overfor, og hva er de gode liberale løsningene på disse? Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen innleder til debatt om Venstres helse- og sosialpolitikk fra sitt ståsted som leder i kommunalstyret for levekår.

Møtet finner sted på Bacchus, Bakkegata 13 (tverrgate til Breigata), se kart her >>

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Om innlederen:
Per A. Thorbjørnsen er gruppeleder for Stavanger Venstres bystyregruppe. Han er medlem av formannskapet, kommunalutvalget og forhandlingsutvalget. Thorbjørnsen leder også kommunalstyret for levekår. Per A. Thorbjørnsen har vært aktiv politiker for Venstre i en årrekke. Les mer om Per A. Thorbjørnsen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**