Møtekalender

Møtekalender for Rakkestad Venstre og politiske møter i Rakkestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtene holdes i Rådhuset hvis annet ikke er oppgitt.

Alle medlemmer i Rakkestad Venstre er velkommen i alle møter som holdes av Rakkestad Venstre inkl. styre og gruppemøter.

Se også Rakkestad Kommunes hjemmesider for oppdateringer av politiske møter og sakspapirer.

Desember 2008

01.12. – 18:00 Styremøte

01.12. – 19:00 Gruppemøte

04.12. – 18:30 Kommunestyret – Budsjett

10.12. – 14:00 Formannskapet

15.12. – 18:30 Gruppemøte

18.12. – 17:00 Kommunestyret m/julebord

Sist oppdatert 7. august 2008 av JTG

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**