Planutvalget: Riving av sjøhus utsatt

Planutvalget utsatte behandlingen av forslag til reguleringsplanen som ville innebære en eventuell riving og gjenreising av sjøhusene på Smedasundet 96 og 97 etter forslag fra bla. Venstres Tore Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tore Nilsen

Da Planutvalget møttes onsdag 26. februar ble utvalget gjennom brev gjort oppmerksomme på at fylkeskultursjefen som faginnstans kunne komme til å rette innsigelser mot den foreslåtte reguleringen. Samtidig ønsket fylket å komme i dialog med kommunen før forslaget ble lagt ut på høring.

Antikvarisk sakkyndig, Trygve Eriksen jr svarte bekreftende på Tore Nilsens spørsmål om det ville være gunstig for saken at dialogen med fylket kom i gang før saken ble behandlet i utvalget. Venstres representant foreslo da sammen med Normann Thune (H) at saken ble utsatt til neste møte i planutvalget i påvente av dialog med fylket.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**