Raskere og bedre løsning

Vi har et felles mål om å bygge den beste skolen i Moss i nordre bydel, så raskt som mulig. Da er det overraskende at det blir brukt som et argument mot valget av den beste tomta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skole

Foto: Luth

De borgerlige partier har i mer enn et tiår vært pådriver for å utvikle, renovere og bygge nye skoler i Moss. Dette arbeidet ble prioritert selv når det bidro til å påføre kommunen et stort underskudd. Samtidig er det viktig å påpeke at denne prioriteringen har vært tverrpolitisk. Derfor er dette arbeidet videreført uavhengig av et skifte i det politiske flertallet.

Grunnen til at vi påpeker dette, er for å vise at dette arbeidet i liten grad har vært gjenstand for partipolitiske skillelinjer. Partipolitikken har først kommet til uttrykk i prioritering av skolens organisering og innhold.

Grunnlaget
Samarbeidspartiene i Moss – Høyre, FrP, Venstre, KrF og Pp – er imponert over den glød og engasjement som foreldre og borgere har vist underveis i alle disse prosessene. Det har bidratt til denne tverrpolitiske prioriteringen. Derfor var det både gledelig og nødvendig da beslutningen om å bygge ny ungdomsskole i nordre bydel var enstemmig.

FAU og andre engasjerte personer i nordre bydel har siden den gang fortsatt med sitt arbeid for å skape en skole med et best mulig innhold. Det er vi borgerlige partier glade for, fordi innholdet er det som til slutt avgjør hvorvidt skolen lykkes eller ikke. Derfor er dette utgangspunktet for hvorfor vi har gått gjennom tomtesaken og landet på den alternative tomta ved Oslovegen. Vi mener at det arbeidet som er lagt ned for å skape et godt innhold både kan videreføres og forsterkes gjennom dette valget.

Allerede da beslutningen om skole, flerbruks- og svømmehall ble tatt, reiste det seg kritiske røster til om det var plass nok på Nøkkeland. Var det plass nok til å ivareta dette, fotballanlegget og gode utearealer som ville skape rammer for det innholdet vi alle ønsker? Vi trodde det så lenge høyspenten ville bli lagt i bakken.

Tvilen øker
Etter hvert som debatten om høyspenten utviklet seg og etter hvert som helheten i skoleløsningen kom fram, reiste det seg flere kritiske røster rundt tomtevalget. Den alternative tomta, som lå ved den gamle "idrettsplassen", ble tidlig trukket fram som et alternativ.

Samtidig økte trykket mot politikere og administrasjon for å komme i gang og finne en løsning som unngikk at hele bydelen må leve i usikkerhet om når skolen vil stå ferdig. Kravet fra et samlet foreldrekorps var: Ta en avgjørelse og kom i gang!

Da formannskapet i sitt møte 17. desember fikk informasjon om framdriften, ble det samtidig tverrpolitisk påpekt og administrasjonen lovet, at begge tomtealternativene parallelt skulle utredes og klargjøres i reguleringsprosessen. Dermed var det to alternativer som kunne veies opp mot hverandre for å kvalitetssikre den beste løsningen for framtida.

Vi har prøvd å ta foreldre og ikke minst barna, på alvor. Vi har seriøst gått gjennom alle de momenter som har vært opp i debatten. Vi har lagt størst vekt på hvilket grunnlag vi kan gi når det gjelder fleksibiliteten til å utvikle innholdet i skolen. Det henger sammen med muligheten for å planlegge bygg og uteareal i en helhetlig løsning.

Framtidens løsning
Underveis i gjennomgangen av dette, ble vi overrasket over hvor mange av de krav og motforestillinger som burde styre valget, som talte for "Kiwi-tomta". Etter gjennomgangen var det få av forholdene som pekte på Nøkkeland, samtidig som de mest avgjørende momentene — grunnlaget for innholdet i skolen — overveidende talte for den alternative tomta.

En del av vår vurdering var faktisk å la være å foreslå dette alternativet. Vi så at dette kunne virke som et forsøk på å ødelegge for det arbeidet som er gjort. Selv om vi mener dette faktisk kan gjøre at byggingen kommer raskere i mål, kan det likevel oppfattes som det motsatte. Vi hadde altså lite å vinne og mye å tape politisk på vår konklusjon. Men det er tross alt våre barn og vårt lokalsamfunns framtid vi skal beslutte om. Derfor valgte vi å stå rakrygget på det vi mener er den beste løsningen. Det er vår forpliktelse overfor borgerne av Moss.

Valget skal nordre bydel leve med i mange tiår. Vi som politikere skylder å gjøre den best mulig samlede vurdering av de aktuelle alternativene. Det har vi gjort og kommet fram til vår soleklare konklusjon. Vi tror at flere vil komme til samme konklusjon om de gjør en tilsvarende vurdering. Det er derfor vi sier at nordre bydel fortjener denne løsningen.

Tage Pettersen, Erlend Wiborg, Sindre Westerlund Mork, Anne Siri Walle og Sigmund Bakkeli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**