Vil ha fokus på RV 17

– Riksvei 17 mellom Steinkjer og Namsos er en viktig hovedferdsselsår i Nord-Trøndelag, sier Trond Prytz. Gjennom mange år er det blitt arbeidet med et prosjekt for å oppgradere riksveien, men det har manglet midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Samferdsel

Foto: Signe Kråkevik

I et spørmål til fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen satte Prytz saken på dagsorden i fylkestinget. – Er saken lagt i de rette spor undret Prytz? Jensen viste til at saken er sendt ut på høring til kommunene i Nord-Trøndelag i forbindelse med Nasjonal Transportplan, og at endelig behandling av denne ville bli på fylkestingets møte i april.

-Stortingets samferdselskomite har nylig vært på besøk i Nord-Trøndelag, sier Prytz. En oppgradering av RV 17 mellom Steinkjer og Namsos er et viktig rehabiliterings- og utviklingsprosjekt for Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**