Formannskapet: Stod på flertallsforslag i skjenkepolitikken

Da formannskapet behandlet alkoholpolitisk handlingsplan var Venstre alene om å stå på flertallsforslaget fra ad-hoc komiteen om reduksjoner i skjenketidene. Flertallet i formannskapet ønsker kun små endringer i skjenketidene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Venstres May Britt Vihovde stod fast på ad hoc komiteens forslag om en reduksjon av skjenketidene på en time i ukedagene og en halv time fredag og lørdag. Dette forslaget ville gitt en samlet reduksjon i skjenketidene på 330 timer pr. uke. Flertallet i formannskapet gikk inn for en reduksjon på 54 timer i uka.

Arbeiderpartiet som opprinnelig var en del av flertallet i ad hoc komiteen har forhandlet med Høyre, og de to partiene er blitt enige om en reduksjon på en halv time fredag og lørdag. Etter Venstres mening er dette ikke nok til å gi noen effekt på voldsbruken og uroen i sentrum.

Alle faginnstanser som har uttalt seg vedrørende skjenketidene har støttet flertallsforlsaget fra ad hoc komiteen. De har alle pekt på at redusert tilgang til alkohol er det mest effektive tiltaket for å redusere alkoholkonsumet. Det er også påvist klar sammenheng mellom alkoholkonsum og vold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**