Aksjonerer med plakater på E18

Avkjørslene langs E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal markeres med folk og 150 gule plakater når samferdselskomiteen kjører forbi 12. mars. Forkjemper Jan Kløvstad (V) står på for bedre veier, skriver Marit Elisabeth Skinnemoen i dagens Agderposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jan Kløvstad nær

Foto: Arendal Venstre

Jan Kløvstad (V) er initiativtaker, og han fikk full oppslutning om aksjonen i Arendal bystyre torsdag. Ved hver avkjørsel og bussholdeplass skal det stå mennesker som holder nummererte plakater.

– Det blir totalt cirka 150 plakater, når alle avkjørsler og bussholdeplasser skal markeres. Vi vil vise komiteen hvor farlig denne to mil lange strekningen er, forklarer Kløvstad.

Målet er å få strekningen inn i Nasjonal Transportplan og få en forbedret vei der all avkjøring skjer til høyre, og all påkjøring kommer fra høyre. I tillegg skal ingen busser stoppe langs veikanten. Nå har veien 99 avkjørsler og 48 bussholdeplasser. Kløvstad håper så mange som mulig deltar i aksjonen.

– Vi inviterer skoleklasser, foreninger, pensjonister, alle som bor langs veien – og andre. Jeg har allerede fått mange positive tilbakemeldinger, forteller Kløvstad.

Steder der det har skjedd dødsulykker de siste ti årene skal markeres med blomster. Stortingets samferdselskomité besøker Arendal 12. mars, og skal kjøre buss til Tvedestrand.

– Jeg tror dette er en fredelig og konstruktiv måte å synliggjøre problemet på. Vi vil slippe å være redde for barna, oss selv og alle andre som ferdes langs veien. Jeg håper aksjonen gir en aha-opplevelse, sier Kløvstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**