Nordland Venstre satser på lokal organisasjonsbygging

Styret i Nordland Venstre var i helgen 1-2.mars samlet til strategiseminar hvor organisasjonsbygging var hovedtema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Et par av tiltakene som direkte ble vedtatt i tillegg til andre strategiske planer var:

Regional satsning.
Styret har satt av 60.000,- til organisasjonsoppbygning regionalt. Hver region har fått en pott på 10.000,- hver til oppbygning av regionen og de lokale venstre lagene. I tillegg er det satt av en felles pott på 20.000,- for å jevne ut de store regionale forskjellene.

Venstre skole satsning.
Venstreskolen gir en rask innføring i Venstres ideologi, hovedsaker, en innføring i medie- og pressearbeid og veiledning til Venstre på nett. Et konsept som er utviklet av Venstres hovedorganisasjon for i større grad involvere venstremedlemmer til aktiv partideltakelse — og bidrag til sikring av demokratiet.

Alle styremedlemmene i Nordland Venstre står til rådighet for de enkelte lokallag om ønsker å gjennomføre Venstreskolen. I tillegg kan lokallagene kan søke Nordland Venstre om midler til arrangementet.

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

<---- tilbake til organisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**