Kommentar: Kulturbevilling til besvær?

I nærmere to måneder har samtlige politiske partier forsøkt å komme fram til et felles forslag til nytt skjenkereglement. Skjenkeutvalget har i mandat å legge fram et anbefalt forslag overfor bystyret, som flest mulig partier kan støtte. Et skjenkepolitisk forlik som skal gjøres gjeldende fra 1. juli 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder Stavanger Venstre

Alkohol

Skjenkeutvalget har to nasjonale føringer å forholde seg til. Først og fremst gjelder dette alkohollovens hovedformål, som er å motvirke de skadevirkningene som alkoholbruk kan føre med seg. Videre må vi forholde oss til alkohollovens maksimumsåpningstider. Det er tillatt å skjenke alkohol til maksimum klokken 03.00.

Utgangspunkt vi hadde å jobbe med var dagens skjenkeregime, som Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti er ansvarlige for. Forskriftene har gjennom de siste årene fått skylden for det meste som har gått galt i sentrum på nattetid. I anstendighetens navn er det å ta vel hardt i, men noe grunnleggende ble endret fra sommeren 2004. Det handlet om at de generelle åpningstidene gikk fra klokken 01.00 til klokken 03.00. Sentrum ble en arena for 18-åringene som ble værende, mens 40-åringene gikk hjem betydelig tidligere.

Derfor står det respekt av at de nevnte partiene nå har gjort det klart at de er villig å gå tilbake til et tidligere generelt stengningstidspunkt. Det skapte rom for et mulig forlik.

Venstre gikk til forhandlingene med følgende modell: Generell stengning klokken 01.00, steder med egen kulturbevilling klokken 02.00 og nattklubber med aldersgrense 21 år og åpningstid fra klokken 22.00 til klokken 03.00. Dette ville skape større fleksibilitet og mangfold. Særlig kulturbevillingen var viktig for Venstre å innføre. Venstre lanserte begrepet for fire år siden og ble positivt overrasket da bransjen tok til orde for det samme nå i januar. Kulturbevillingene er etter Venstres synspunkt vesentlige. Det er i utgangspunktet berikende at utestedene knytter sitt konsept til kulturarrangement. Det er all grunn til å spørre hva byens uteliv hadde vært uten Folken, Cementen, Sting, Checkpoint Charlie m.fl. Derfor er det politisk viktig at de honoreres innen alkohollovens bestemmelser, og uten å skape urimelig forskjellsbehandlinger. Det hadde etter Venstres klare mening vært mulig å få til dette, hvis det hadde vært politisk vilje for det.

Det åpne møtet i skjenkeutvalget sist mandag var et skjebnemøte. Forliket skulle sys sammen så langt som mulig når det gjaldt tidspunkter, differensiering og kulturbevilgning. Noen partier hadde sagt ja, noen partier ville vurdere, mens andre ikke ønsket en ordning med kulturbevilling. Administrasjonen hadde til møtet vurdert mulige kriteriene og anbefalte at det ikke innføres en slik ordning. Den politiske konklusjonen ble klar etter en lengre debatt. Kun Venstre ønsket å innføre ordningen. Dette ble protokollert, og flertallet la spørsmålet om en fast kulturbevilgning død.

Venstre tok deretter opp spørsmålet om muligheten for en midlertidig skjenkebevilling slik at utesteder som har et kulturkonsept og et kulturprogram kan ha utvidede åpningstider knyttet til et slikt arrangement. De andre partiene aksepterte at et utkast til en slik ordning legges fram til det siste møtet i utvalget neste mandag. En slik ordning kan gi mulighet for et omforent forslag knyttet til kulturbevilling. Dette er ikke etter Venstres mening den optimale løsning, men kan likevel bidra til å sikre dagens utesteder som driver med regelmessige kulturarrangementene. Arbeiderpartiet møtte ikke sist mandag. Jeg registrerer gjennom media at Arbeiderpartiet ikke forholder seg til møtet i det hele tatt og fortsatt snakker om muligheten for få støtte til egne forslag. Det er å kaste blår i øyene på de stedene som håper på en kulturbevilling. Og det er manglende respekt for den politiske prosess sen som de øvrige åtte bystyrepartier har lagt opp til! For første gang har den politiske prosessen vært ført for åpne dører. Det har vært en styrke for prosessen. Det har gitt publikum og media innsyn i hvordan det arbeides politisk. Arbeiderpartiet ønsker tydeligvis å føre beslutningsprosessen inn i de lukkede rom igjen. Dette er ingen sunn utvikling.

Det er viktig med et så bredt forlik som mulig. Det er viktig at retningslinjene som legges fram for bystyret er gjennomarbeidet. Stavanger har erfaringer fra tidligere tider med rettssaker i kjølvannet av uklare retningslinjer. Mister vi oversikten og sier ja til lite reflekterte forslag, kan vi raskt skape uryddige skjenkeretningslinjene.

Det gjenstår to områder før et forslag til forlik kan legges ut til høring. Den nevnte midlertidige skjenkeutvidelsen for kulturbevilgninger, og tillatelse til å selge brennevin til klokken 03.00. Det siste punktet er det flertall for, men flere partier har tatt forbehold i den videre prosessen.

Det har vært konstant uro rundt dagens skjenkeregler. De gjaldt i fire år og det er sterkt begrenset hva som kunne rettes opp etter hvert. Derfor ønsker Venstre at det neste skjenkeregimet tillater å vurdere retningslinjene etter to år dersom de får politisk utilsiktede konsekvenser. Det ville da være mulig å vurdere på nytt faste kulturbevillinger, omfanget av brennevinsserveringen, reaksjoner fra publikum, bransje og politiet.

Det mest sentrale er nå å få plass en tidligere generell stenging, slik mye tyder på at det vil bli. Venstre håper at vi får til en spesiell tilrettelegging for kulturstedene. Vi har innsett at det ikke er flertall for den optimale løsningen — da gjelder det å satse på den nest beste! Men skulle flertallet si nei til en eller annen for kulturbevilgning vil det få store negative konsekvenser. Det er en utvikling ikke Venstre ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**