Elevprestasjoner i skolen

I bystyremøtet den 28. februar fremmet Venstre en interpellasjon som tok opp forskjeller mellom skolene i Trondheim når det gjelder elevprestasjoner i skolen. Dette førte til en interessant skolepolitisk debatt, men dessverre fikk vi ikke med oss bystyrets flertall på et forslag om å utrede nærmere hvilke faktorer som kan ha betydning for hvorfor elever presterer ulikt på ulike skoler. Hele interpellasjonen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ELEVPRESTASJONER I SKOLEN

Skole

Både i rapporten “Kvalitet i skolen” som ble lagt fram i bystyrets møte 13. desember 2007 og resultatene fra de nasjonale prøvene viser forskjeller mellom skolene.når det gjelder elevprestasjoner. Det er dokumentert at sosial bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå har betydning for elevenes resultater.

Det kan også være andre forklaringer på variasjoner mellom skolene. Lærernes kompetanse, skolenes fysiske organisering og elevmiljøet kan være årsaker til variasjoner mellom skoler.

Det er viktig at skoler kan lære av hverandres erfaringer. Hva mener ordføreren er de viktigste årsakene til forskjellene i elevprestasjoner mellom skoler i Trondheim, og hvilke tiltak settes i verk for å styrke skoler som har utfordringer når det gjelder elevprestasjoner og elevmiljø?

Ordførerens svar finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**