Hva vil Kari Lise Holmberg gjøre?

2008 blir nok et dårlig år for personvern og frihet. Det er nemlig ikke slik at vi er på vei til å bli et overvåkningssamfunn, vi er der allerede. Alle aborter registreres, det er ikke lenger mulig å reise inn eller ut av hovedstaden uten at kjøretøyet registreres i bomringen og ikke minst så lurer EUs Datalagringsdirektiv i skyggene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi er kommet til en tid hvor det er teknisk enkelt med stadig mer overvåkning, og da er det helt nødvendig med en kritisk tilnærming til overvåkning. Retten til en privat sfære er en elementær menneskerettighet, og derfor kjemper Venstre for et sterkere personvern. Men hvem vil kjempe med oss? Vi hører nemlig rykter om at Høyres Stortingsgruppe ikke vil legge ned veto, og vi er redd for at man igjen blir sittende stille og akseptere krenkelser av personvernet i kriminalitetsbekjempelsens navn. Det vil ikke være første gang, og man må spørre seg hvilket samfunn vi er på vei mot.

Det er ingen motsetning mellom å være for personvern og mot kriminalitet. Vi krenker oss selv og vår frihet når vi gir bort personlige opplysninger i kampen mot terror og kriminalitet, problemer som ikke løses med overvåking og ved å behandle alle som potensielt kriminelle, men med et politi og et rettsvesen med gode ressurser.

Torgeir Fossli

Torgeir Fossli

Vi kan heller ikke stole på at elektronisk lagret informasjon ikke kommer på avveie, det er umulig å sikre seg totalt for misbruk, både fra enkeltpersoner og fra staten. Derfor må lagring av slik informasjon begrenses til et minimum. Det handler om at grunnleggende rettigheter må bevares: Retten til å ikke gi fra seg informasjon om seg selv, retten til å ferdes sporløst, og retten til å vite at man blir registrert, og hvorfor. Men vil vi kjempe alene; hva vil Kari Lise Holmberg gjøre?

Torgeir Fossli
Nestleder i Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**