Politisk ledermøte

Årets andre politiske ledermøte ble avholdt i dag. Februarmøtet ble dessverre avlyst da det var få som kunne møte. Da representantene i gruppen ofte er i forskjellige møter er det ikke like enkelt å finne en dato hvor alle kan møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til stede var Arild Kjerpeseth, Mari Ann Bjørkli, Reinert Aarseth, Lisbeth S. Amundsen, Sigurd Stormo og Odd Arne Stormo.

Som vanlig var det orientering fra utvalgene fra lederne.

Planutvalget: Mange planer er under behandling, bl.a Ewos, Æsøyneset, Grønøy Havn Reipå Havn, Ørnes sentrum mm. Ledergruppen vil rose plan- og utviklingsavdelingen for godt arbeid til tross for lite ressurser. Ny arealplanlegger ser ut til å være på plass utpå våren. Det ser vi fram til.
Driftsutvalget: Har delt utvalget i grupper, på tvers av partiene, som skal jobbe med temaer som undervisning, PPT, omsorg og eiendom. Det understrekes at det IKKE skal drives saksbehandling, men dette er rett og slett en måte å få satt seg bedre inn i områdene på.
Administrasjonsutvalget: Har satt fokus på sykefraværet som var ca 10% i 2007. Det er satt i gang tiltak for å redusere fraværet. Ellers har de også fokus på hvordan man skal få rekruttert helsearbeidere. Det bør snarest mulig forsøkes å få elever som tar helsearbeiderfaget til å søke lærlingplass i kommunen.

Ellers ble kongebesøket, kommunereglementet og bompengefinansiering Spildra-Eidbukt diskutert.

Det var også innkalt til pressekonferanse angående lansering av ordførerens benk.

Neste møte blir 8.april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**