Venstre vil ha kunst, kultur og god skole

I de siste dagene har det vært mye fokus på Venstres oppfatninger i fylkestinget i forbindelse med behandling av en sak om tilbudene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag i tidsperspektivet 2008 — 2018. Fylkestingets behandling omfattet en gjennomgang av fagtilbud, tilbudsstruktur og langtidsprognoser for elevutviklingen i fylket. Gjennomgangen legges til grunn for utformingen av det årlige undervisningstilbudet i den videregående skolen i Nord-Trøndelag, skriver gruppeleder i fylkestinget Trond Prytz i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Jeg avviser at Venstre har negative holdninger til bredden og sammensetningen av det tilbudet som nå gis i den videregående skolen. Vi ønsker imidlertid å belyse utfordringer vi vil møte når vi legger kursen videre.

I prognosene ser vi at elever som velger studieforberedende programmer i fylket er lavt i forhold til landet for øvrig. Det er viktig i et lengre tidsperspektiv å se hvordan ungdommenes valg samsvarer med våre behov for å bygge et godt fremtidig Nord-Trøndelag. Det er ikke uten poeng at fylkestinget forrige uke også hadde tannlegemangelen i Ytre Namdal som en av hovedsakene. Også for utdanning som krever spesialisering for eksempel innenfor realfag, synes det klart at det er vår egen ungdom som velger en fremtidig karriere i hjemfylket.

Det kan være et politisk poeng å trekke partiers holdninger i tvil. Venstres syn på innholdet i den videregående skolen er imidlertid klart. Det skal være bred plass for annet enn de tradisjonelle kunnskapsfagene. Særlig vil Venstre heve statusen til yrkesfagene, noe som ikke minst forutsetter at opplæringen mellom skole og bedrift ses i sammenheng. Venstre har imidlertid alltid stått for at skolen på alle nivå må holde fokus på de grunnleggende ferdigheter for all læring som skriving, lesing og regning. Det er gledelig at dette nå er noe alle partiene ønsker å slutte seg til.

Venstre støtter selvfølgelig satsingen på kunst og kultur i fylket. Venstres fylkesråd, Annikken Kjær Haraldsen, står midt oppe i arbeidet med å følge opp dette. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med det gode fagmiljøet som gjennom lengre tids målbevisst satsing er bygd opp i fylket. Fylkeskommunen arbeider nå med en tiltaksplan som viser hvordan vi følger opp "Plan for profesjonell kunst" som ble vedtatt i fylkestinget våren 2007. Her vil også den videregående skolens bidrag bli omtalt.

Skole- og kultursatsingen har mange aspekter som jeg håper kan fanges opp i en bred debatt opp mot byggingen av fremtidens Nord-Trøndelag. Denne debatten bør først og fremst gå på hovedlinjer og hovedutfordringer. Her må det også tåles spissformuleringer uten at Venstres positive grunnholdninger til kunst, kultur og skole trekkes i tvil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**