Formannskapet: Behovsanalyse for nytt teater/konserthus

Når formannskapet møtes i dag skal det blant annet behandle sak om behovsanalyse for et nytt teater/konserthus i regionen. Formannskapet skal ta stilling til om det skal utarbeides en skisse for et nytt konserthus i samarbeid med private aktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Festiviteten

Da Bystyret konstituerte seg i fjor høst ble det også satt ned et konserthusutvalg. Dette utvalgets mandat var å se på mulighetene for et konserthus i Haugesund. Under bystyrets budsjettbehandling ble utvalget bedt om å søke et samarbeid med Karmøy, Tysvær og Sveio, samt Rogaland fylkeskommune, for å utrede et regionalt kulturhus.

Aktiviteten innen scenekunst og musikk er høy i Haugesund. Festiviteten er et bygg som faller mellom flere stoler i forhold til ulike behov. Det foreslås derfor at framtidige planer også inneholder overslag over kostnadene ved å rendyrke Festiviteten til f.eks. teaterformål.

Kommunens økonomi tilsier ikke at dette er et bygg som kommunen alene kan ta ansvar for å bygge. Skal bygget la seg realisere er vi etter Venstres mening avhengig av at også privat kapital bidrar. Det presiseres også i saksframlegget for formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**