Gi 16 -åringene stemmerett og medbestemmelse!

Geir O. Knappe, Namsos Venstre, mener at 16 – åringene må få stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dagens 16-åringer må betale skatt av pengene de tjener, men kan ikke påvirke hvordan skattepengene deres brukes. 16-åringer kan velge hvilken religion de vil tilhøre, men kan ikke velge parti å stemme på. 16-åringer står ansvarlig for sine handlinger og kan straffes med fengsel, men kan ikke være med å bestemme Norges lover. Gapet mellom plikter og rettigheter må tettes igjen — det vil øke engasjementet og flere vil delta i demokratiet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**