Terrasaken: Enighet mellom Haugesund kommune og rådmann Hildegunn Staurseth

Formannskapet behandlet i dag avtale mellom Haugesund kommune og rådmann Hildegunn Staurseth om sistnevntes avgang som rådmann. Et enstemmig formannskap sluttet seg til avtalen som innebærer at Staurseth skal fortsette i en annen stilling i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Staurseth blir seniorrådgiver og skal arbeide ved rådmannens stab.I avtalen, som ble behandlet for lukkede dører, men som partene var enige om skulle offentliggjøres når den var inngått, slås det fast at det utenom Terrasaken ikke er noen forhold ved Hildegunn Staurseths arbeid som er gjenstand for kritikk.

Det er derfor naturlig at hun fortsetter sitt arbeidsforhold i kommunen, men i en annen stilling.

Etter Venstres oppfatning er dette en avtale som gir signaler om at det i denne saken også hviler et stort ansvar på politikerne. Det ansvaret må vi bringe med oss i det videre arbeidet som kommer i kjølvannet av denne saken.

For Venstre vil det være svært viktig at vi nå får på plass et regelverk for økonomiforvaltning som sikrer oss mot lignende hendelser. Videre må vi ha en nøye gjennomgang av delegasjonsreglementet, ikke minst med tanke på å synliggjøre det politiske ansvaret for vedtak som blir gjort.

Også det etiske regelverket for ansatte og folkevalgte må gjennomgås nøye. I tillegg må vi få rutiner for kontrollutvalgets arbeid som gir oss jevnlig informasjon om hvordan vedtak følges opp og i hvilken grad vedtak er i samsvar med gjeldende regler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**