Vil sikre nok institusjonsplasser innen omsorg

Venstre mener at en framover må sikre nok institusjonsplasser for heldøgns omsorg og pleie. Vi mener at vi må bort fra dagens tilstand hvor mennesker med alvorlig sykdom (demens) ikke får tilstrekkelig tilsyn. Vi støtter derfor tenkningen om at det bør legges til rette for flere “sykehjemsplasser”, sier Venstres Heidi Flaten i forbindelse med partiets høringsuttalelse til Levanger kommunenes Pleie-og Omsorgsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Gruppen som har arbeidet med Venstres uttalelse til pleie- og omsorgsplanen har bestått av Heidi Flaten, Einar Vandvik, Gerd Talsnes Heggdal, Lajla Eidsvik og Liv Kjønstad.

Venstre mener blant annet at en framover må sikre nok institusjonsplasser for heldøgns omsorg og pleie. Vi mener at vi må bort fra dagens tilstand hvor mennesker med alvorlig sykdom (demens) ikke får tilstrekkelig tilsyn. Vi støtter derfor tenkningen om at det bør legges til rette for flere "sykehjemsplasser".

Les hele høringsuttalensen.

Les forslaget til pleie- og omsorgsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**