Bystyret: Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

Bystyret skal ta stilling til vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Planen viser store etterslep innen vedlikehold av kommunale bygg. I planen foreslås det at det avsettes midler for utvendig og innvendig vedlikehold for hvert enkelt bygg. I formannskapet fikk Venstre støtte for sitt forslag om at framtidige vedlikeholdskostnader skal synliggjøres når nye prosjekt planlegges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lillesund

Dette vil gi oss større muligheter til å avsette midler til vedlikehold over tid, slik at vi i framtida unngår at kommunale bygg slites ned i et slikt omfang at vi blir nødt for å igangsette omfattende rehabiliteringsprosjekter stadig vekk. Rehabiliteringen av Lillesund og Hauge viser hvor omfattende og kostnadskrevende dette blir.

Vedlikeholdsplanen viser de nødvendige tiltakene for hvert enkelt bygg, men arbeidets omfang og prioriteringer mellom byggene vil være avhengig av budsjettvedtakene for hvert enkelt år. Venstre er glade for at vi nå får en slik plan og vil støtte dette i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**