Seminar om datalagringsdirektivet

Torsdag 13. mars arrangerer Venstre seminar om datalagringsdirektivet sammen med Datatilsynet, IKT-Norge og Teknologirådet. Seminaret finner sted på Stortingets møterom T-614 kl. 13.00-16.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


DATALAGRINGSDIREKTIVET — NØDVENDIGHET ELLER ONDE?

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

For tiden diskuterer vi i Norge hvordan vi skal – evt. ikke skal – implementere EUs direktiv om datalagring. Direktivet omfatter lagring av en mengde informasjon knyttet til data- og telekommunikasjon, slik som: Telefonnummer eller bruker ID, navn og adresse for den som ringer og den man ringer til, dato, tidspunkt og varighet for kommunikasjonen, samt hvor utstyret befant seg. Informasjonen kan lagres fra 6 måneder til 2 år.

Med bakgrunn i dette ønsker Venstre, Datatilsynet, IKT-Norge og Teknologirådet å invitere til åpent møte om Datalagringsdirektivet på Stortinget.

Når: Torsdag 13. mars 2008 kl. 13.00-16.00
Hvor: T 614 på Stortinget (inngang Prinsensgate ved siden av Halvorsen konditori)

PÅMELDING
Påmelding til [email protected] eller på telefon 23 31 83 00 senest 11. mars kl. 12.00. Deltakelse er gratis.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

PROGRAM

Velkommen
Trine Skei Grande, Venstre. Medlem av Stortingets kulturkomité

Hva innebærer Datalagringsdirektivet?
Christine Hafskjold, prosjektleder i Teknologirådet

Noen betraktninger om direktivet fra myndighetenes side
Gry Steen Hvidsten, lovrådgiver i Lovavdelingen, Justis- og politidepartementet

Er det gitt at datalagringsdirektivet er EØS-relevant — eller kan vi bruke reservasjonsretten?
Finn Arnesen, professor ved senter for europarett, Universitetet i Oslo

PAUSE

Hvorfor trenger politiet teletrafikkdata?
Assisterende politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet og Ketil Haukaas, Assisterende Kripos-sjef, Kripos

Hva blir konsekvensene for teleselskapene?
Berit Svendsen, divisjonsdirektør i Telenor Nordic

Hva med personvernet?
Georg Apenes, direktør for Datatilsynet

Paneldebatt ledet av Teknologirådets direktør Tore Tennøe, med mulighet for spørsmål fra salen

Les hva Venstre mener om datalagringsdirektivet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**