Firefeltsvei eller miljøtunnel?

Meningsinnlegg fra Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Firefeltsvei eller miljøtunnel?

Bodø Venstre ønsker verken det ene eller det andre. Det finnes ikke neveverdig køproblematikk på trefeltsveien i Bodø med unntak av noen timer i rushen. Denne veien har ennå stor kapasitet og verken en miljøtunnel eller firefelt vil endre noe annet enn å få et ekstra felt mot rushretningen og en betongblokk i midten.

Det vi trenger i denne byen er opprustning av lokale kommunale veier, trygge skoleveier, sykkeltraser og et bedre kollektivnett symbolsk priset i rushtiden.

Noen bilister la seg midt imellom syklistene og her avanserer sykkelgeneralen mot tetgruppa

Foto: Finn Dale Iversen

Her gjelder det enten eller, ikke både og. Kommunen har ikke økonomi til to store veiprosjekt, så her gjelder det om en skal la AP få sitt siste store prestisjeprosjekt i havn, eller om fornuften skal råde og vi får et trygt trafikalt nærmiljø med gangvei og asfalt på alle små kommunale veistubber — der folk ferdes.

Hadde en fått fjernet lyskryssene ved Bodøelv, Grønnåsen og Hunstadmoen og laget trafikkmaskiner her med påkjøringsfelter så hadde en fjernet hovedkilden til kødannelsene.

Venstre ønsker å beholde dagens trefeltsvei, og heller bruke ressursene på viktigere områder. Før det finnes et lokaltog tilbud Tverlandet-Mørkved-Sentrum vil Venstre aldri støtte ressurs sløsing på ovennevnte miljøfiendtlige og svært lite framtidsvisjonære prosjekter.

Bodø 6.mars 2008

Styret i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**