Gave til Folkens 20 års jubileum: Stavanger forbereder forhandlinger om kjøp av Folken

Studenthuset Folken feirer i disse dager 20 års jubileum. Folken er en av byens mest sentrale kulturinstitusjoner. – Venstres ambisjon er at studentmiljøet i Stavanger sentrum skal gis mulighet til å utvikle seg i et perspektiv over flere nye tiår, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen. Stavanger kommune vil nå ta kontakt med Folken og fylkeskommunen for drøftinger om forhandlinger for å kunne kjøpe bygget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Det var i fjor høst Venstres Per A. Thorbjørnsen i Stavanger og Jarle Braut, leder i fylketingsgruppen sammen forslo å kjøpe Folken for å kunne stille bygget til disposisjon for studentene i alle framtid. Gå til arkiv her >>

Det som mest vesentlige som skiller Folken fra de studentkulturtilbudene som gis i Bergen og Trondheim er at Studenthuset Folken ikke er herrer i eget hus. Huset eies fremdeles av Samvirkende Fagforening.

Folken har rundt 300 frivillige. Denne fantastiske frivilligheten må belønnes. Dette er mennesker som bidrar med betydelige ressurser. Det er mange av de frivillige som også markerer seg som toneangivende i Stavangers øvrige kulturliv.

I 2006 solgte Folken nesten 27000 billetter til ulike arrangementer. I tillegg kommer alle de andre arrangementene som er gratis studentaktiviteter eller kulturtiltak drevet av de mange organisasjonene som er lokalisert på studenthuset. I alt er det mellom 500 og 600 årlige arrangement på Folken. Besøkstall holdt opp mot årlige tilskudd viser at Folken er blant de viktigste kulturaktørene i Stavanger og billigste.

– Venstre gratulerer Folken med de første 20 årene og håper at det neste jubilet feires som herrer i eget hus.

3272/07 SØKNAD FRA STUDENTERSAMFUNNET I STAVANGER, FOLKEN , OM ØKT ØKONOMISK STØTTE FOR 2008

Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

"Det tas kontakt med eierne av Folken for å undersøke muligheten for kommunalt kjøp i samarbeid med fylkeskommunen."

Rådmannens kommentar:
Rådmannen vil ta kontakt med Folken og fylkeskommunen som grunnlag for drøftinger i forhandlingsutvalget og videre mandat.

Rådmannens kommentar fikk tilslutning av kommunalutvalget i møtet 12.02.2008

Les ellers hva Venstre mener om Folken her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**