Møteplan for Nordland Venstre 2008

Styret i Nordland Venstre har satt datoer for styresamlinger, venstresamlinger og årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


<---- til organisasjon
april 2008
før 11.april Delegatmøte Tor Arne Solvoll, delegasjonsleder
11-13 april. Landsmøte, Sundvoll.

juni 2008
7-8. juni Styremøte på Røst
Venstres Nestleder Ola Elvestuen invitert

september 2008
6-7 sept Styremøte i Bodø m/ regionslederne
Venstres Generalsektretær Terje Breivik invitert

oktober 2008
25-26 okt Landsdelsutvalget Nord, Styremøte i Tromsø (arbeidsutvalget stiller fra NV)

november 2008
22-23.nov Styremøte
a) årsmøte innkalling
b) Innkalling til nom.møte
c) etablere kampanjeutvalg.

januar 2009
24-25.jan Styremøte i Bodø, tema: årsmøtet
a) Innkommende saker innen 22.jan
b) etablere redaksjonsnemnd.
c) påmelding til årsmøtet innen 1.februar.

februar 2009
14-15.feb Årsmøte i Nordland Venstre

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter pr telefon mellom de som er satt opp i møteplanen.

<---- til organisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**