Svakere økning i skatteinngangen

Tallene for skatteinngangen i januar 2008 viser at økningen i skatteinntektene er i ferd med å flate ut. Sammenliknet med 2007 var økningen på 0,65%. Tilsvarende økning fra 2006 til 2007 var på 15,7% Trenden fra siste halvdel av 2007 fortsetter med øket styrke i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Penger, økonomi

Totalt ble det innbetalt i overkant av 89,6 millioner kroner i skatt i januar 2008. Dette er 0,27% over budsjetterte skatteinntekter for denne måneden. Det er gledelig at innbetalingene er større enn budsjettert, men sammenliknet med fjoråret viser dette tydelig at veksten har stoppet opp.

De innbetalte beløpene for januar 2008 utgjør 12,8% av budsjettet for 2008. I fjor kom det inn 13,9% av budsjetterte inntekter i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**