Venstre vil gi Klimaet en verdi

Klimautfordringene er alvorlige, og krever effektive løsninger: Markedsøkonomiske virkemidler og Teknologiske nyvinninger er nøkkelen til fremgang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styret i Bodø Venstre har sendt et klimahandlingsforslag til landsmøte 11-12.april

Venstre vil gi Klimaet en verdi.
Klimautfordringene er alvorlige, og krever effektive løsninger: Markedsøkonomiske virkemidler og Teknologiske nyvinninger er nøkkelen til fremgang.

Vi har det godt her i Norge for tiden. Det er lenge siden arbeidsledigheten har vært så lav, økonomien så god og utsiktene så lyse. Det diskuteres opp og i mente om miljøverntiltak, og nå er det konkurranse om å politisk overby hverandre i løfter. Det er ikke lett for et seriøst miljøparti som Venstre å komme med noe som gjør at man blir hørt og som samtidig er så realistisk at man beholder troverdigheten.

Hindringene i dagens samfunn mot å igangsette intelligente miljøfremmende tiltak er at kostnadene. Venstre mener at det ikke trenger å være sånn. La oss introdusere en ny tankerekke hvor vi gir klima en verdi og kostnad. Vi må slutte å snakke om miljøvern bare som utgifter, men som muligheter for å skape noe bedre både når det gjelder verdiskapning og miljøvern, to av Venstres fanesaker. Med Liberal optimisme og økonomisk fornuft skal løsningene til miljøfremmende tiltak finnes..

Det er derfor Venstre mener Norge må tørre å ta en omstilling – miljøvennlig konjunkturjustering, ikke bare for miljøets del, men også for den framtidige verdiskapningen, og til syvende og sist det fundament vi skal ha for å generere velferd her i dette landet.

Institusjonelle forbedringer og fornuftige politiske handlinger, basert på markedsøkonomiske virkemidler — globalt, regionalt og lokalt vil vi kunne skape en langsiktig og kontrollert snuoperasjon, hvor man blir enige om noen grunnleggende modeller for hvor raskt markedskreftene kan virke. Vi må ikke tenke på hvor mange jobber vi kan miste, men på hvor mange nye jobber vi kan skape. Ut fra dette regnestykket kan vi øke tempoet i omstillingen ganske kraftig. Se på Hydro i Glomfjord. Det var ramaskrik når Hydro ble truet av nedlegging og man snakket bare om de negative effektene av nedleggelsen. Fabrikkarbeidere som måtte gå og ringvirkninger for lokalsamfunnet. Nå har de fleste fått seg nye jobber i ny og innovativ miljøteknologi og i mange tilfeller er forandringen til det bedre. De statlige subsidiene er redusert og samfunnet blomster.

Hvis vi skal skape nye næringer innen miljøvennlig industri er vi faktisk avhengige av at det er arbeidskraft å oppdrive. Med dagens arbeidsmarked er det et større problem å skaffe arbeidere enn å skaffe arbeid. La oss skape en miljøfokusert modell for å flytte folk, mest mulig smertefritt, fra miljøfiendtlige arbeidsplasser til miljøvennlige arbeidsplasser gjennom aktiv bruk av markedskreftene.

Noen praktiske eksempler.
Det er alltid mange som klager over at bensinen er dyr, men allikevel er det ikke mange som reduserer kjøremengden. Grunnen til at man ikke reduserer kjøremengden er ofte at det ikke finnes noe alternativ. Miljøvennlig konjunkturjustering betyr at man på den ene siden øker motivasjonen for å finne et alternativ, noe som øker betalingsviljen for dette alternativet, noe som igjen øker motivasjonen for å starte en næring basert på dette alternativet.
Jo høyere bensinprisen er, jo bedre vilkår er det for næringer som satser på drivstofføkonomi, alternative energikilder og mer miljøvennlige transportmetoder. Motivasjonen vil også være større for å optimalisere logistikk av både materiell og mennesker. Blant annet er det ikke sikkert at fisk blir billigere av at verdikjeden går via Kina. Telekommunikasjon blir også mer aktuelt.

Dersom dette gjøres riktig vil de næringene som ikke er drivverdige på grunn av høye transportkostnader kunne saneres, samtidig som antallet arbeidsplasser opprettholdes på grunn av økt verdiskapning i de andre sektorene.

CO2-rensende teknologi er et annet eksempel. Dersom man bare regner på utgiftene med teknologien gjør man bare opp halve regnskapet. Ved å investere i dette, sikrer man at teknologien kommer på norske hender. Dette vil ikke bare generere arbeidsplasser i Norge, men også en eksportvare i forhold til behov andre nasjoner har når de skal rense sine industrier.

Energikrevende industri er et tredje eksempel. Ved å øke prisen på energi vil mange frykte at denne typen industri går dukken. Det trenger imidlertid ikke å skje, siden kostnadene ved å flytte industrien ikke nødvendigvis trenger å overskride utgiftene til å kjøpe og drifte egne vindmøller enten på en fjelltopp eller ute i Nordsjøen.

Venstre er politisk villige til å ofre noe innen gammeldags miljøverstingssektorer ved å satse på det enorme potensialet innen miljøteknologi og tilgrensende sektorer. Venstre vil snu de statistikkene som viser at staten fremdeles gir svære netto subsidier til allverdens miljøskadelig aktivitet på hodet. Den som forurenser skal betale, men de som er best på miljø skal fremmes.

Sannsynligvis vil de viktigste bidragene til å mestre klimautfordringen over tid skapes av ny kunnskap, ny teknologi, nye teknologianvendelser og et mangfold av produktive innovasjoner innen produksjon, distribusjon, kommunikasjon og forbruksmønster — fra et mangfold av ukjente entreprenører og enkeltmennesker — som vi i dag ikke vet særlig mye om!

Framtiden kan bli en fornøyelse om vi handler NÅ!

Løpeseddel Framtida kan bli en ren fornøyelse Lillehammer side 2

Løpeseddel Framtida kan bli en ren fornøyelse Lillehammer side 2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**