Venstre i bresjen for kvinners rettigheter

Venstre har gått i bresjen for kvinners rettigheter i Norge i over hundre år. Forut for den internasjonale kvinnedagen 8.mars, er det på sin plass å minne om at det var Venstre-kvinner som i 1907 kjempet frem kvinnelig stemmerett ved Stortingsvalg. Hundre år senere er det spesielt viktig å peke på kvinners rettigheter i et internasjonalt perspektiv, mener stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kvinnelig stemmerett i Norge virket som en stor inspirasjon for kvinner i en rekke land. Dessverre er det slik at rettighetene kvinner har hatt i Norge i over 100 år, ikke gjelder for alle kvinner. Kvinners rettigheter blir i dag krenket i mange land.

Den muslimske verden
Jeg vil spesielt peke på land i den muslimske verden med kvinnefiendtlige regimer. Flere av dem praktiserer blant annet tvangsgifte, steining for påstått utroskap og at kvinnelige vitneutsagn bare er verdt halvparten av en manns. Videre kan kvinner straffes med døden for umoralske handlinger, mens menn kan ha flere koner og et ubegrenset antall midlertidige ekteskap. Iranske kvinner har det spesielt vanskelig, og vi fikk nylig en påminnelse på dette fra iranske medier: Fem kvinner skal henrettes tre dager før kvinnedagen. En av de dødsdømte avviser at hun har drept mannen sin, som hun mener begikk selvmord. Dette støttes av den rettsmedisinske rapporten, ifølge iranske kilder.

Krig
Kvinners rettigheter blir ofte krenket i forbindelse med krig og uroligheter. Når fredsforhandlere samles rundt et bord er imidlertid kvinner sjelden å se. Dette til tross for at det ofte er kvinner som kjenner lokale forhold best, og at de i mange tilfeller utgjør en stor ubrukt ressurs med henblikk på å fremme stabilitet og forsoning. Jeg mener kvinner ikke bare skal ses på som en et offer, men også som en ressurs. Det er grunn til å reagere på at kvinner og barn ofte slås sammen i én gruppe. Dette er mange ganger berettiget, men ikke alltid. Ofte bidrar dette til å definere kvinner inn i en offerolle som ikke alltid stemmer over ens med virkeligheten.

Menneskehandel og trafficking
Menneskehandel og trafficking er et annet område hvor kvinners rettigheter krenkes. Ifølge FNs International Labour Organisation, ILO, lever 12,3 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Om lag 80 prosent av disse er kvinner, og mange tvinges til å jobbe i sexindustrien.

Det er grunn til å advare mot den lettvinte løsningen å kriminalisere prostitusjon, som vil gjøre tilværelsen for prostituerte enda mer utrygg. I stedet må innsatsen for å ta bakmenn intensiveres gjennom et effektivt internasjonalt politisamarbeid. Trafficking er et internasjonalt problem som krever internasjonale løsninger.

Fattigdom
Noe av drivkraften bak menneskehandel og trafficking er bunnløs fattigdom i deler av verden. Dette gjør mange kvinner til lette bytter for kyniske agenter som lokker dem til rike land hvor veien inn i prostitusjon er kort. Jeg har derfor stor tro på å bedre kvinners levekår i fattige land. Satsing på kvinners helse, noe som også kommer barn til gode, står her sentralt. Det samme gjelder mikrokreditt rettet mot kvinner. De viser seg ofte å ha gode evner som oppfinnsomme, innovative og ansvarlige entreprenører. Dette kommer ikke bare barn, men hele lokalsamfunn til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**