Kvifor Venstre?

Venstre tek utgangspunkt i det enkelte mennesket. Alle skal ha muligheit til å bruke evnene sine til det beste for seg sjølv og samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er Norges eldste parti, og vart stiftet den 28. januar 1884. Venstre fekk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfridom, juryordningen og allmenn stemmerett.

Ved valet i 2005 og 2007 fikk Venstre ei oppslutning på 5,9 prosent. Venstre har 10 representantar på Stortinget, og Lars Sponheim er leiar.

Farger, kreativ

Foto: Microsoft

Giske Venstre er leia av Ove Paulsen. Vi har tre kommunestyremedlemmar, Britt Giske Andersen, Runa Godø Sæther og Anne-Lise Roald. Ved valet hausten 2007 fekk Giske Venstre over 13% av røystene i kommunen.

Les meir om Venstre her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**