Bli med på Facebook!

Giske Venstre var det første partiet i Giske som hadde eiga gruppe på Facebook. Denne er det liv i enno, og her kjem vi til å annonsere medlemsmøter, informasjonsmøter, samt andre arrangement av interesse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Giske Venstre vil ha eit sosialt og liberalt kunnskapssamfunn der folk har fridom og muligheit til å skape sin eigen veg til det gode liv, og der vi tek ansvar for kvarandre og miljøet. For å få til dette er vi avhengige av å få innspel frå dei som lever i dette samfunnet.

Logo Facebook

Foto: Facebook

Målet vårt er å vere synlege i lokalmijøet i heile perioden, og ikkje berre under valkampen. Bli med på Facebook, og ta del i dette! Du treng ikkje vere medlem i Venstre for å bli med her!
Sjå Giske Venstre på Facebook

Interessert i framtida di?
Vi samlast til gruppemøte mandag kveld kl 19:00 på formannskapssalen før kvart kommunestyremøte. Alle kan kome på desse møta og vere med å skape politikken til partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**