Den kulturelle spaserstokken er en suksess

Den kulturelle spaserstokken nådde mange eldre på institusjoner i kommunen i 2007. Innslag fra blant annet Sildajazzen, Eldredagene og Kulturnatt ble brakt ut til institusjonene og bidrog til et bedre kulturtilbud for våre eldre. Utvidede økonomiske rammer skal sikre et tilbud gjennom hele 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg

Den kulturelle spaserstokken engasjerer i hovedsak lokale kulturarbeidere. Dette gjør at tilbudet lettere kan tilpasses lokale behov. Andre kulturarbeidere trekkes gjerne inn i forbindelse med festivaler o.l. Planene for første halvår viser et variert program med hovedvekt på musikk, men også lokale bakstetradisjoner og blomsterdekorasjoner står på programmet.

I rapporten til bystyret pekes det på at utfordringen i framtida er å få kulturopplevelser inn i helhetstenkingen omkring omsorgsarbeidet. Blant annet pekes det på at kultur må inn som en del av utdanningen innen omsorgsyrker.

Venstre har i sitt program tatt til orde for at det ved hver omsorgsenhet bør være en kultur- og fritidsleder som har ansvaret for å integrere kulturarbeidet i den daglige omsorgen. Da vil vi også lettere kunne gi et tilbud til de eldre som er pleietrengende men som bor hjemme. Disse faller utenfor dagens ordning. Venstre vil følge opp det gode arbeidet som blir gjort av KUF og Eldrerådet ved høstens budsjettbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**